Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.172

Verš

bhāvodaya, bhāva-śānti, sandhi, śābalya
sañcārī, sāttvika, sthāyī svabhāva-prābalya

Synonyma

bhāva-udaya — probouzení emocí; bhāva-śānti — emoce klidu; sandhi — přechod mezi jednotlivými emocemi; śābalya — směs všech emocí; sañcārī — podněty ke všemožným emocím; sāttvika — transcendentální; sthāyī — převládající; svabhāva — přirozená emoce; prābalya — zesílení.

Překlad

Docházelo k zesilování všech přirozených emotivních příznaků, a tak bylo vidět probouzení emocí, klid, přechody mezi emocemi, smíšené, transcendentální a převládající emoce i podněty k emocím.