Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.123

Verš

ei ślokārtha pūrve kariyāchi vyākhyāna
ślokera bhāvārtha kari saṅkṣepe ākhyāna

Synonyma

ei śloka-artha — význam tohoto verše; pūrve — dříve; kariyāchi — předložil jsem; vyākhyāna — vysvětlení; ślokera — stejného verše; bhāva-artha — význam; kari — činím; saṅkṣepe — krátce; ākhyāna — popis.

Překlad

Tento verš jsem již vysvětlil dříve, a tak ho nyní popíši pouze stručně.

Význam

Viz Madhya-līlā, kapitola první, verše 53, 77–80 a 82–84.