Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.174

Verš

mahā-prasādānna deha vāṇīnātha-sthāne
sarva-vaiṣṇavera iṅho karibe samādhāne

Synonyma

mahā-prasāda-anna — zbytky jídla; deha — předejte; vāṇīnātha-sthāne — Vāṇīnāthovi; sarva-vaiṣṇavera — všem vaiṣṇavům; iṅho — on; karibe — provede; samādhāne — rozdávání.

Překlad

Pán potom řekl Kāśīmu Miśrovi a dozorci chrámu: „Co se týče zbytků jídla Pána Jagannātha, svěřte je Vāṇīnāthovi Rāyovi. On se o všechny vaiṣṇavy postará a mahā-prasādam jim rozdá.“