Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.14

Verš

hena kāle pratāparudra puruṣottame āilā
pātra-mitra-saṅge rājā daraśane calilā

Synonyma

hena kāle — právě v tu dobu; pratāparudra — král Pratāparudra; puruṣottame — do Džagannáth Purí; āilā — přijel; pātra-mitra-saṅge — v doprovodu svých tajemníků, ministrů, vojevůdců atd.; rājā — král; daraśane — navštívit Pána Jagannātha; calilā — odešel.

Překlad

Tehdy do Džagannáth Purí, Purušóttamy, přijel Mahārāja Pratāparudra a v doprovodu svých tajemníků, ministrů a vojevůdců šel navštívit chrám Pána Jagannātha.

Význam

Mahārāja Pratāparudra žil zřejmě v Kataku, svém hlavním městě. Později svým hlavním městem učinil Khurdu, ležící několik kilometrů od Džagannáth Purí. Dnes je tam železniční stanice s názvem Khurda Road.