Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.60

Verš

eta bali’ prabhu tāṅre kaila āliṅgana
tāṅra putra saba śire dharila caraṇa

Synonyma

eta bali' — to když řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; kaila — učinil; āliṅgana — objetí; tāṅra putra — jeho synů; saba — všech; śire — na hlavě; dharila — držel; caraṇa — své nohy.

Překlad

Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu dořekl, objal Bhavānandu Rāye a poté se svýma lotosovýma nohama dotkl hlav jeho synů.