Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.135

Verš

gosāñi kahila, ‘purīśvara’ vātsalya kare more
kṛpā kari’ mora ṭhāñi pāṭhāilā tomāre

Synonyma

gosāñi kahila — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; purīśvara — Īśvara Purī; vātsalya — rodičovskou náklonnost; kare — prokazuje; more — Mně; kṛpā kari' — milostivě; mora ṭhāñi — ke Mně; pāṭhāilā — poslal; tomāre — tebe.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Můj duchovní mistr, Īśvara Purī, Mě vždy obdařuje rodičovskou náklonností. Proto tě sem ze své bezpříčinné milosti poslal.“