Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.98

Verš

kruddha hañā ekā gelā jagannātha dekhite
dekhiyā mūrcchita hañā paḍilā bhūmite

Synonyma

kruddha — rozhněvaný; hañā — když se stal; ekā — sám; gelā — šel; jagannātha — Pána Jagannātha; dekhite — zhlédnout; dekhiyā — po zhlédnutí Jagannātha; mūrcchita — bezvědomým; hañā — stávající se; paḍilā — zhroutil se; bhūmite — na zem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu předstíral, že se kvůli zlomení daṇḍy na Nityānandu Prabhua zlobí, a opustil Ho, aby cestoval sám do Jagannāthova chrámu. Jakmile vstoupil do chrámu a uviděl Pána Jagannātha, okamžitě omdlel a zhroutil se na zem.