Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.219

Verš

nityānanda, haridāsa, śrīvāsa, gadādhara
mukunda, jagadānanda, murāri, vakreśvara

Synonyma

nityānanda — Pán Nityānanda; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; mukunda — Mukunda; jagadānanda — Jagadānanda; murāri — Murāri; vakreśvara — Vakreśvara.

Překlad

Byli tam všichni Pánovi společníci včetně Nityānandy Prabhua, Haridāse Ṭhākura, Śrīvāse Ṭhākura, Gadādhara Paṇḍita, Mukundy, Jagadānandy, Murāriho a Vakreśvary.