Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.153

Verš

kuliyā-grāme kaila devānandere prasāda
gopāla-viprere kṣamāila śrīvāsāparādha

Synonyma

kuliyā-grāme — ve vesnici známé jako Kulija-grám; kaila — prokázal; devānandere prasāda — milost Devānandovi Paṇḍitovi; gopāla-viprere — a brāhmaṇovi Gopālovi Cāpalovi; kṣamāila — prominul; śrīvāsa-aparādha — přestupek u lotosových nohou Śrīvāse Ṭhākura.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tehdy zvláště prokázal svou přízeň Devānandovi Paṇḍitovi a brāhmaṇovi Gopālovi Cāpalovi odpustil přestupek, kterého se dopustil u lotosových nohou Śrīvāse Ṭhākura.