Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.142

Verš

prabhure mililā sarva vaiṣṇava āsiyā
jala-krīḍā kaila prabhu sabāre la-iyā

Synonyma

prabhure — Pána Caitanyu Mahāprabhua; mililā — potkali; sarva — všichni; vaiṣṇava — oddaní; āsiyā — přicházející do Džagannáth Purí; jala-krīḍā — hry ve vodě; kaila — prováděl; prabhu — Pán; sabāre — všechny oddané; la-iyā — beroucí.

Překlad

Po příchodu do Džagannáth Purí se všichni vaiṣṇavové setkali se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Později se Pán bavil se všemi oddanými při vodních hrách.