Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.136

Verš

pratyabda āsibe ratha-yātrā-daraśane
ei chale cāhe bhakta-gaṇera milane

Synonyma

prati-abda — každý rok; āsibe — všichni přijďte; ratha-yātrā — festival vozů; daraśane — zhlédnout; ei chale — pod touto záminkou; cāhe — chce; bhakta-gaṇera — všech oddaných; milane — setkání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se chtěl se všemi oddanými z Bengálska setkávat každý rok. Nařídil jim proto, aby přicházeli na Ratha-yātru každý rok.