Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.50

Verš

prabhu paramparāya nindā kairāchena śravaṇa
ebe sākṣāt śunilena ‘kalpita’ nindana

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; paramparāya — z doslechu; nindā — pomluvy; kairāchena śravaṇa — slyšel; ebe — nyní; sākṣāt — přímo; śunilena — slyšel; kalpita — vymyšlenou; nindana — pomluvu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu o pomluvách Rāmacandry Purīho už dříve slyšel různé zvěsti, ale nyní byl přímým svědkem jeho vymyšleného obviňování.

Význam

Rāmacandra Purī nedokázal v povaze Śrī Caitanyi Mahāprabhua najít žádný nedostatek, protože Pán setrvává v transcendentálním postavení Nejvyšší Osobnosti Božství. Mravence lze obvykle najít všude, ale jakmile Rāmacandra Purī uviděl běhat mravence v Pánově sídle, byl si jistý tím, že tam Caitanya Mahāprabhu jedl sladkosti. Tak na Pánu nalezl vymyšlenou chybu a odešel.