Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.96

Verš

yadyapi paṇḍita āra nā kailā aṅgīkāra
bhaṭṭa yāi’ tabu paḍe kari’ balātkāra

Synonyma

yadyapi — i když; paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; āra — také; kailā aṅgīkāra — nepřijímal; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; yāi' — jde a; tabu — přesto; paḍe — čte; kari' balātkāra — násilím.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa začal velice důrazně číst svůj komentář, přestože ho Gadādhara Paṇḍita Gosāñi nechtěl poslouchat.