Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.20

Verš

nityānanda-avadhūta — ‘sākṣāt īśvara’
bhāvonmāde matta kṛṣṇa-premera sāgara

Synonyma

nityānanda — Pán Nityānanda; avadhūtaparamahaṁsa; sākṣāt īśvara — přímo Nejvyšší Osobnost Božství; bhāva-unmāde — šílenstvím extatické lásky; matta — přemožený, omámený; kṛṣṇa-premera — lásky ke Kṛṣṇovi; sāgara — oceán.

Překlad

„Pán Nityānanda Prabhu, avadhūta, je také přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Neustále je omámený šílenstvím extatické lásky. Ve skutečnosti je oceánem lásky ke Kṛṣṇovi.“