Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.37

Verš

ei-mate bāre bāre palāya, dhari’ āne
tabe tāṅra mātā kahe tāṅra pitā sane

Synonyma

ei-mate — takto; bāre bāre — znovu a znovu; palāya — utíká; dhari' āne — přivádí ho nazpátek; tabe — tehdy; tāṅra mātā — jeho matka; kahe — mluví; tāṅra pitā sane — s jeho otcem.

Překlad

Tyto útěky byly takřka na denním pořádku. Raghunātha utíkal z domu a jeho otec ho vždy přiváděl nazpátek. Matka Raghunātha dāse si pak s otcem promluvila.