Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.35

Verš

ei-mata raghunāthera vatsareka gela
dvitīya vatsare palāite mana kaila

Synonyma

ei-mata — takto; raghunāthera — Raghunātha dāse; vatsareka — jeden rok; gela — přešel; dvitīya vatsare — další rok; palāite — odejít z domova; mana kaila — rozhodl se.

Překlad

Raghunātha dāsa takto strávil celý rok jako prvotřídní obchodník, ale v dalším roce se znovu rozhodl opustit domov.