Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.255

Verš

daśa-daṇḍa rātri gele ‘puṣpāñjali’ dekhiyā
siṁha-dvāre khāḍā haya āhāra lāgiyā

Synonyma

daśa-daṇḍa — deset daṇḍ (240 minut); rātri — noci; gele — když uběhlo; puṣpāñjali — obřadu puṣpāñjali; dekhiyā — po zhlédnutí; siṁha-dvāre — u brány Simha-dvára; khāḍā haya — stojí; āhāra lāgiyā — aby dostal něco k jídlu.

Překlad

„Poté, co uplynulo deset daṇḍ (čtyři hodiny) noci a Raghunātha dāsa zhlédl obřad puṣpāñjali, stojí u brány Simha-dvára a žebrá o něco k jídlu.“