Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.234

Verš

‘sādhya’-‘sādhana’-tattva śikha iṅhāra sthāne
āmi tata nāhi jāni, iṅho yata jāne

Synonyma

sādhya — povinnost; sādhana — jak ji vykonávat; tattva — pravdu; śikha — uč se; iṅhāra sthāne — od něho; āmi — Já; tata — tolik; nāhi jāni — nevím; iṅho — on; yata — jako; jāne — ví.

Překlad

„Od něho se nauč, co je tvá povinnost a jak ji vykonávat. Já toho nevím tolik co on.“