Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.213

Verš

ei-mata rahe teṅha svarūpa-caraṇe
govinda prasāda tāṅre dila pañca dine

Synonyma

ei-mata — takto; rahe — zůstal; teṅha — on; svarūpa-caraṇe — pod ochranou Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; govinda — osobní služebník Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prasāda — zbytky jídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tāṅre — jemu; dila — dával; pañca dine — pět dní.

Překlad

Raghunātha dāsa zůstal v péči Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho a Govinda mu pět dní nosil zbytky jídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua.