Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.40

Verš

tabu nirvikāra rāya-rāmānandera mana
nānā-bhāvodgāra tāre karāya śikṣaṇa

Synonyma

tabu — přesto; nirvikāra — beze změny; rāya-rāmānandera mana — mysl Śrī Rāmānandy Rāye; nānā-bhāva-udgāra — veškeré příznaky a proměny extáze; tāre — je; karāya śikṣaṇa — učí.

Překlad

„Mysl Śrī Rāmānandy Rāye však zůstává vždy beze změny, i když dívky učí, jak fyzicky vyjádřit veškeré extatické proměny.“