Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.23

Verš

sañcārī, sāttvika, sthāyi-bhāvera lakṣaṇa
mukhe netre abhinaya kare prakaṭana

Synonyma

sañcārī — probíhajících; sāttvika — přirozených; sthāyi — trvalých; bhāvera — extází; lakṣaṇa — příznaky; mukhe — výrazy ve tváři; netre — pohyby očí; abhinaya — herecké výrazy; kare prakaṭana — ukazuje.

Překlad

Učil je, jak pohyby obličeje, očí a ostatních částí těla vyjadřovat příznaky trvalých, přirozených a přechodných extází.