Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.150

Verš

saṁsāra-tāraṇa-hetu yei icchā-śakti
tāhāra milana kari’ ekatā yaiche prāpti

Synonyma

saṁsāra-tāraṇa-hetu — pro vysvobození celého světa; yei — tato; icchā-śakti — energie přání; tāhāra — tohoto přání; milana kari' — setkáním; ekatā — jednoty; yaiche — aby; prāpti — dosažení.

Překlad

„Setkává se v Nich ta nejvyšší touha vysvobodit celý svět, a také z toho důvodu jsou totožní.“