Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.120

Verš

dui-ṭhāñi aparādhe pāibi durgati!
atattva-jña ‘tattva’ varṇe, tāra ei rīti!

Synonyma

dui-ṭhāñi — vůči oběma; aparādhe — kvůli přestupku; pāibi — dostaneš; durgati — místo v pekle; a-tattva-jña — ten, kdo nemá poznání o Absolutní Pravdě; tattva varṇe — popisuje Absolutní Pravdu; tāra — jeho; ei — toto; rīti — směr.

Překlad

Svarūpa Dāmodara pokračoval: „Protože ses dopustil přestupku proti Pánu Jagannāthovi a Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, čeká tě pobyt v pekle. Pokusil ses popsat Absolutní Pravdu, aniž bys věděl jak, a proto musíš být odsouzen.“

Význam

Podle Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho byl brāhmaṇský básník z Bengálska rouhačem, protože se pokusil popisovat Absolutní Pravdu, aniž by o Ní měl poznání. Bengálský básník urazil jak Śrī Caitanyu Mahāprabhua, tak Pána Jagannātha, protože dělal rozdíl mezi tělem Pána Jagannātha a Jeho duší a protože naznačil, že Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se liší od Pána Jagannātha. A-tattva-jña označuje toho, kdo nemá poznání o Absolutní Pravdě nebo kdo uctívá své vlastní tělo jako Nejvyšší Osobnost Božství. Pokud ahaṅgrahopāsaka-māyāvādī, člověk zaměstnaný plodonosnými činnostmi nebo člověk zajímající se pouze o uspokojování smyslů popisují Absolutní Pravdu, okamžitě se stávají rouhači.