Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.97

Verš

bhakti-siddhānta, śāstra-ācāra-nirṇaya
tomā-dvāre karāibena, bujhiluṅ āśaya

Synonyma

bhakti-siddhānta — závěr v oddané službě; śāstra — podle nařízení písem; ācāra-nirṇaya — zjištění chování; tomā-dvāre — tebou; karāibena — nechá učinit; bujhiluṅ — chápu; āśaya — Jeho touha.

Překlad

„Ze slov Śrī Caitanyi Mahāprabhua je mi jasné, že chce, abys napsal knihy o závěrech oddané služby a o usměrňujících zásadách zjištěných ze zjevených písem.“