Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.165

Verš

śuni’ mahāprabhu kichu lajjita hailā mane
tāṅre santoṣite kichu balena vacane

Synonyma

śuni' — když to slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu — poněkud; lajjita — zahanbený; hailā — byl; mane — v mysli; tāṅre — jeho; santoṣite — aby uspokojil; kichu — nějaká; balena — řekl; vacane — slova.

Překlad

Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, trochu se zastyděl. Jen proto, aby Sanātanu Gosvāmīho uspokojil, řekl následující slova.