Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.161

Verš

śuni’ sanātana pāye dhari’ prabhure kahila
‘jagadānandera saubhāgya āji se jānila

Synonyma

śuni' — když to slyšel; sanātana — Sanātana Gosvāmī; pāye dhari' — poté, co uchopil nohy; prabhure kahila — začal Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi říkat; jagadānandera — Jagadānandy Paṇḍita; saubhāgya — štěstí; āji — nyní; se — to; jānila — chápu.

Překlad

Jak Śrī Caitanya Mahāprabhu takto Jagadānandu Paṇḍita káral, Sanātana Gosvāmī padl k Pánovým nohám a řekl: „Nyní chápu, jaké štěstí Jagadānanda má.“