Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.149

Verš

anipuṇā vāṇī āpane nācite nā jāne
yata nācāilā, nāci’ karilā viśrāme

Synonyma

anipuṇā vāṇī — nezkušená slova; āpane — sama od sebe; nācite — tančit; — ne; jāne — vědí jak; yata — jakkoliv; nācāilā — roztančil; nāci' — po tanci; karilā viśrāme — šla si odpočinout.

Překlad

Má nezkušená slova sama nevědí jak tancovat. Milost gurua je přiměla k tanci, jak jen to šlo, a teď, když tanec skončil, odpočívají.