Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.130

Verš

mahā-prasādera tāhāṅ mahimā varṇilā
kṛṣṇādharāmṛtera phala-śloka āsvādilā

Synonyma

mahā-prasādera — zbytků Pánova jídla, mahā-prasādam; tāhāṅ — tam; mahimā — slávu; varṇilā — popsal; kṛṣṇa-adhara-amṛtera — nektar z Kṛṣṇových rtů; phala-śloka — verš zmiňující se o výsledku; āsvādilā — vychutnal.

Překlad

Dále je v této kapitole vysvětlena sláva mahā-prasādam a je v ní vychutnáván verš popisující účinky nektaru z Kṛṣṇových rtů.