Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.84

Verš

puruṣottame prabhu-pāśe bhagavān ācārya
parama vaiṣṇava teṅho supaṇḍita ārya

Synonyma

puruṣottame — v Džagannáth Purí; prabhu-pāśe — ve společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhagavān ācārya — Bhagavān Ācārya; parama vaiṣṇava — čistý oddaný; teṅho — on; su-paṇḍita — velký učenec; ārya — ušlechtilý člověk.

Překlad

V Džagannáth Purí žil ve společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua Bhagavān Ācārya. Byl to ušlechtilý muž, velký učenec a vznešený oddaný.

Význam

Popis Bhagavāna Ācāryi se nachází v Ādi-līle 10.136.