Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.46

Verš

pauṣa-māse āila duṅhe sāmagrī kariyā
sandhyā-paryanta rahe apekṣā kariyā

Synonyma

pauṣa-māse — měsíc Pauṣa (prosinec-leden); āila — přišel; duṅhe — Śivānanda Sena a Jagadānanda; sāmagrī kariyā — když vše zařídili; sandhyā-paryanta — do večera; rahe — zůstávají; apekṣā kariyā — čekající.

Překlad

Když přišel měsíc Pauṣa, Jagadānanda a Śivānanda Sena připravili vše potřebné pro přivítání Pána. Každý den do večera čekali, že Pán přijde.