Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.31

Verš

‘gaura-gopāla mantra’ tomāra cāri akṣara
aviśvāsa chāḍa, yei kariyācha antara”

Synonyma

gaura-gopāla mantra — Gaura-gopāla mantra; tomāra — tvoje; cāri akṣara — složená ze čtyř slabik; aviśvāsa chāḍa — zanech svých pochyb; yei — které; kariyācha antara — měl jsi v mysli.

Překlad

„Pronášíš Gaura-gopāla mantru, složenou ze čtyř slabik. Nyní se prosím vzdej těch pochyb, které v sobě máš.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura vysvětluje Gaura-gopāla mantru ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi. Ti, kdo uctívají Śrī Gaurasundaru, označují jako Gaura mantru čtyři slabiky gau-ra-aṅ-ga, ale ti, kdo uctívají Rādhu a Kṛṣṇu, považují za Gaura-gopāla mantru čtyři slabiky rā-dhā kṛṣ-ṇa. Vaiṣṇavové však vědí, že Śrī Caitanya Mahāprabhu a Rādhā-Kṛṣṇa se od sebe neliší (śrī-kṛṣṇa-caitanya rādhā-kṛṣṇa nahe anya). Ti, kdo pronášejí mantru „gaurāṅga“ a ti, kdo pronášejí jména Rādhy a Kṛṣṇy, jsou proto na stejné úrovni.