Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.139

Verš

prabhu haṭhe paḍiyāche svatantra īśvara
kabhu kṛpā karibena yāte dayālu antara

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; haṭhe paḍiyāche — neustále se zlobí; svatantra īśvara — nezávislá Osobnost Božství; kabhu — nějaký čas; kṛpā karibena — bude milostivý (k tobě); yāte — protože; dayālu — milostivý; antara — v srdci.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu nyní trvá na svém hněvu, protože je nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství. Za nějakou dobu k tobě však bude jistě milostivý, protože má laskavé srdce.“