Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.59

Verš

othā nā yāiha, āmi niṣedhi tomāre
tāhāṅ gele sei bhūta lāgibe sabāre”

Synonyma

othā — tam; yāiha — nechoďte; āmi — já; niṣedhi — zakazuji; tomāre — vám; tāhāṅ — tam; gele — pokud půjdete; sei bhūta — tento duch; lāgibe — chytí; sabāre — vás všechny.

Překlad

„Nechoďte tam, zakazuji vám to. Jestli tam půjdete, ten duch se vás všech zmocní.“