Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.118

Verš

jala-krīḍā kari’ kailā vanya-bhojane
dekhi’ āmi pralāpa kailuṅ — hena laya mane”

Synonyma

jala-krīḍā — vodní hrátky; kari' — poté, co prováděl; kailā — měl; vanya-bhojane — piknik; dekhi' — když jsem viděl; āmi — Já; pralāpa kailuṅ — mluvil jsem bláznivě; hena — to; laya — děje se; mane — v Mé mysli.

Překlad

„Po vodních radovánkách si Kṛṣṇa pochutnával na pikniku. Chápu, že poté, co jsem to viděl, jsem musel mluvit jako blázen.“