Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.43

Verš

āge mṛgī-gaṇa dekhi’ kṛṣṇāṅga-gandha pāñā
tāra mukha dekhi’ puchena nirṇaya kariyā

Synonyma

āge — před sebou; mṛgī-gaṇa — laně; dekhi' — když uviděly; kṛṣṇa-aṅga-gandha — vůni Kṛṣṇova těla; pāñā — pociťující; tāra mukha — jejich tváře; dekhi' — když viděly; puchena — ptají se; nirṇaya kariyā — zjišťující.

Překlad

Poté gopī potkaly skupinku laní. Když ucítily vůni Kṛṣṇova těla a uviděly tváře laní, začaly se jich vyptávat, aby zjistily, zda je Kṛṣṇa nablízku.