Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.128

Verš

pika-svara-kaṇṭha, tāte rāgera vibhāga
eka-śloka paḍite phirāya tina-cāri rāga

Synonyma

pika-svara-kaṇṭha — hlas sladký jako hlas kukačky; tāte — navíc; rāgera — melodií; vibhāga — oddělení; eka-śloka — jeden verš; paḍite — když recituje; phirāya — mění; tina cāri rāga — tři až čtyři různé melodie.

Překlad

Hlas měl sladký jako kukačka a každý verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu dokázal recitovat ve třech či čtyřech melodiích. Poslouchat jeho přednes tedy bylo nesmírně sladké.