Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.70

Verš

āilena ācārya-gosāñi more kṛpā kari’
prema-ṛṇe baddha āmi, śudhite nā pāri

Synonyma

āilena — přišel; ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; more — Mně; kṛpā kari' — dávající milost; prema — lásky; ṛṇe — dluhem; baddha āmi — jsem spoutaný; śudhite — splatit; pāri — nejsem schopný.

Překlad

„Ze své bezpříčinné milosti vůči Mně sem přišel i Advaita Ācārya. Jsem u Něho za Jeho náklonnost zadlužený a nejsem schopný tento dluh splatit.“