Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.96

Verš

‘sevā’ lāgi’ koṭi ‘aparādha’ nāhi gaṇi
sva-nimitta ‘aparādhābhāse’ bhaya māni”

Synonyma

sevā lāgi' — pro službu; koṭi aparādha — deset miliónů přestupků; nāhi gaṇi — nestarám se o; sva-nimitta — pro sebe; aparādha-ābhāse — náznaku přestupku; bhaya māni — obávám se.

Překlad

„Pro službu Pánu se klidně dopustím stovek a tisíců přestupků, ale nesmírně se bojím byť jen náznaku přestupku pro svůj vlastní zájem.“