Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.47

Verš

jala-krīḍā, vādya, gīta, nartana, kīrtana
mahā-kolāhala tīre, salile khelana

Synonyma

jala-krīḍā — vodní zábavy; vādya — tóny hudby; gīta — zpěv; nartana — tanec; kīrtana — opěvování; mahā-kolāhala — burácivý zvuk; tīre — na břehu; salile — ve vodě; khelana — hraní.

Překlad

Vodní zábavy byly na břehu doprovázené velkým jásotem smíšeným s hudbou, zpěvem písní a manter a tancem, což vytvářelo burácivý zvuk.