Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.117

Verš

eta bali’ mahāprabhu vasilā bhojane
nāma dhari’ dhari’ govinda kare nivedane

Synonyma

eta bali' — to když řekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vasilā bhojane — sedl si k jídlu; nāma — jméno; dhari' dhari' — říkající; govinda — Govinda; kare nivedane — předkládá.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se posadil k jídlu. Govinda Mu poté předkládal různá jídla jedno za druhým a přitom říkal jména osob, které je darovaly.