Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.99

Verš

tuṇḍe tāṇḍavinī ratiṁ vitanute tuṇḍāvalī-labdhaye
karṇa-kroḍa-kaḍambinī ghaṭayate karṇārbudebhyaḥ spṛhām
cetaḥ-prāṅgaṇa-saṅginī vijayate sarvendriyāṇāṁ kṛtiṁ
no jāne janitā kiyadbhir amṛtaiḥ kṛṣṇeti varṇa-dvayī

Synonyma

tuṇḍe — v ústech; tāṇḍavinī — tančící; ratim — nadšení; vitanute — zvětšuje se; tuṇḍa-āvalī-labdhaye — získat mnoho úst; karṇa — ucha; kroḍa — v otvoru; kaḍambinī — klíčící; ghaṭayate — probouzí; karṇa-arbudebhyaḥ spṛhām — touhu mít milióny uší; cetaḥ-prāṅgaṇa — v zahradě srdce; saṅginī — jsoucí společníkem; vijayate — přemáhá; sarva-indriyāṇām — všech smyslů; kṛtim — činnosti; no — ne; jāne — vím; janitā — vytvořilo; kiyadbhiḥ — jakého množství; amṛtaiḥ — nektarem; kṛṣṇa — jméno Kṛṣṇy; iti — takto; varṇa-dvayī — dvě slabiky.

Překlad

„Nevím, kolik nektaru tyto dvě slabiky ,Kṛṣ-ṇà vytvářejí. Když se zpívá Kṛṣṇovo svaté jméno, zdá se, že tančí v ústech, a my pak chceme mít mnoho úst. Když toto jméno vstoupí do ušních dírek, chceme mít milióny uší, a když tančí na nádvoří srdce, přemáhá činnosti mysli, a všechny smysly tak ustrnou.“

Význam

Tento verš pochází z Vidagdha-mādhavy (1.15), což je divadelní hra o sedmi dějstvích, kterou Śrīla Rūpa Gosvāmī napsal o zábavách Śrī Kṛṣṇy ve Vrindávanu.