Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.62

Verš

bhakta-gaṇa lañā kailā guṇḍicā mārjana
āitoṭā āsi’ kailā vanya-bhojana

Synonyma

bhakta-gaṇa — všechny oddané; lañā — beroucí; kailā — vykonal; guṇḍicā mārjana — mytí a úklid chrámu Guṇḍici; āiṭoṭā āsi' — když přišel do nedaleké zahrady zvané Áitóta; kailā — měl; vanya-bhojana — piknik v zahradě.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vzal všechny své oddané, aby společně provedli Guṇḍicā-mārjanu (mytí a úklid Guṇḍicina chrámu), a potom šli do zahrady zvané Áitóta, kde měli občerstvení s prasādam.