Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.182

Verš

rāya kahe, — “lokera sukha ihāra śravaṇe
abhīṣṭa-devera smṛti maṅgalācaraṇe”

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya říká; lokera — obyčejných lidí; sukha — štěstí; ihāra śravaṇe — poslechem této poezie; abhīṣṭa-devera — uctívaného Božstva; smṛti — vzpomínání; maṅgala-ācaraṇe — při vzývání přízně na začátku.

Překlad

Rāmānanda Rāya řekl: „Místo žertování budou lidé při poslechu této poezie pociťovat velkou radost, protože vzpomínka na uctívané Božstvo hned na začátku přináší štěstí.“