Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.88

Verš

premāra svabhāve bhakta hāse, kānde, gāya
unmatta ha-iyā nāce, iti-uti dhāya

Synonyma

premāra — takovou láskou k Bohu; svabhāve — od přirozenosti; bhakta — oddaný; hāse — směje se; kānde — pláče; gāya — zpívá; unmatta — blázen; ha-iyā — stává se; nāce — tančí; iti — sem; uti — tam; dhāya — se pohybuje.

Překlad

„,Ten, kdo skutečně rozvinul lásku k Bohu, přirozeně někdy pláče, někdy se směje, někdy zpívá a někdy běhá sem a tam jako šílený.̀“

Význam

V této souvislosti Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī poznamenává, že někdy projevují tělesné příznaky extáze lidé, kteří žádnou lásku k Bohu necítí. Uměle se někdy smějí, pláčou a tančí jako blázni. To jim ale nepomůže udělat pokrok v rozvoji vědomí Kṛṣṇy. Naopak, ten, u koho se již nezbytné tělesné příznaky rozvinuly přirozeně, by měl tohoto umělého lomcování tělem zanechat. Skutečně blažený život, projevující se ryzím duchovním smíchem, pláčem a tancem, je známkou pravého pokroku v rozvoji vědomí Kṛṣṇy, kterého dosáhne ten, kdo se neustále dobrovolně věnuje transcendentální láskyplné službě Pánu. Napodobuje-li uměle tyto příznaky někdo, kdo se ještě nevyvinul, vytváří v duchovním životě společnosti zmatek.