Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.25

Verš

uchalila prema-vanyā caudike veḍāya
strī, vṛddha, bālaka, yuvā, sabāre ḍubāya

Synonyma

uchalila — zneklidnili se; prema-vanyā — záplava láskou k Bohu; caudike — ve všech směrech; veḍāya — obklopující; strī — ženy; vṛddha — starci; bālaka — děti; yuvā — mládež; sabāre — všichni; ḍubāya — ponořili se.

Překlad

Záplava lásky k Bohu se šířila všemi směry, a tak se do ní ponořili všichni – mladí, staří, ženy i děti.

Význam

Když se takto rozdává obsah pokladnice lásky k Bohu, dojde k mohutným záplavám, které pokryjí celou zemi. Ve Šrídhámu Májápuru přichází někdy po období dešťů velká záplava. To naznačuje, že z rodiště Pána Caitanyi by se měla záplava lásky k Bohu šířit po celém světě, protože to pomůže každému, včetně starců, mladíků, žen a dětí. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy Śrī Caitanyi Mahāprabhua je tak mocné, že může zaplavit celý svět a probudit zájem o lásku k Bohu v lidech všeho druhu.