Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.156

Verš

lakṣa lakṣa loka āise prabhuke dekhite
mahā-bhiḍa haila dvāre, nāre praveśite

Synonyma

lakṣa lakṣa — stovky tisíc; loka — lidí; āise — přišly; prabhuke — Pána; dekhite — vidět; mahā-bhiḍa — velký dav; haila — stalo se; dvāre — u dveří; nāre — nemohli; praveśite — vstoupit.

Překlad

Před vchodem do Jeho obydlí se shromažďoval obrovský dav čítající statisíce lidí.