Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.91

Verš

saṅkarṣaṇa-avatāra kāraṇābdhi-śāyī
tāṅhāra hṛdaye bhakta-bhāva anuyāyī

Synonyma

saṅkarṣaṇa-avatāra — inkarnace Pána Saṅkarṣaṇa; kāraṇa-abdhi-śāyī — Pán Viṣṇu ležící v Příčinném oceánu; tāṅhāra — Jeho; hṛdaye — v srdci; bhakta-bhāva — nálada oddaného; anuyāyī — proto.

Překlad

A protože je Viṣṇu ležící v Příčinném oceánu inkarnací Pána Saṅkarṣaṇa, je nálada oddaného neustále přítomná v Jeho srdci.