Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.206

Verš

lakṣaṇaṁ bhakti-yogasya
nirguṇasya hy udāhṛtam
ahaituky avyavahitā
yā bhaktiḥ puruṣottame

Synonyma

lakṣaṇam — příznak; bhakti-yogasya — oddané služby; nirguṇasya — nad třemi kvalitami přírody; hi — zajisté; udāhṛtam — cituje se; ahaitukī — bezpříčinná; avyavahitā — nepřerušená; — která; bhaktiḥ — oddaná služba; puruṣottame — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„To jsou vlastnosti transcendentální láskyplné služby Puruṣottamovi, Nejvyšší Osobnosti Božství: je bezpříčinná a nic ji nemůže zastavit.“