Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.93

Verš

kṛṣṇa yadi pṛthivīte karena avatāra
prathame karena guru-vargera sañcāra

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — když; pṛthivīte — na Zemi; karena — činí; avatāra — inkarnace; prathame — nejdříve; karena — činí; guru-vargera — skupiny úctyhodných předchůdců; sañcāra — příchod.

Překlad

Kdykoliv si Śrī Kṛṣṇa přeje projevit na Zemi svoji inkarnaci, sešle nejdříve inkarnace svých úctyhodných předchůdců.