Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.60

Verš

jīvera kalmaṣa-tamo nāśa karibāre
aṅga-upāṅga-nāma nānā astra dhare

Synonyma

jīvera — živé bytosti; kalmaṣa — hříšných činností; tamaḥ — temnota; nāśa karibāre — pro zničení; aṅga — společníci; upāṅga — oddaní; nāma — svatá jména; nānā — různé; astra — zbraně; dhare — drží.

Překlad

Hříšný život živých bytostí je výsledkem nevědomosti. Aby tuto nevědomost zničil, vzal si s sebou různé zbraně v podobě svých přímých společníků, svých oddaných a svatého jména.